Budynek usługowy

Praca konkursowa -Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Lokalizacja / solina
rok opracowania / 2019