budynek zamieszkania zbiorowego

Internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Lokalizacja / Rzeszów
Data opracowania / 2017