Osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową

Słoneczny Stok ETAP I

LOKALIZACJA / Rzeszów
Data opracowania / 2016...