Budynek mieszkalny wielorodzinny

Marszałkowska

Lokalizacja / Rzeszów, ul. Marszałkowska
data opracowania / 2014
Faza / koncepcja