ul. WITA STWOSZA 10,
35-113 RZESZÓW
tel. +48 /17/ 85 343 02
tel. +48 508 140 100


email: PRACOWNIA@ORLEWSKI.PL

Wiadomość została wysłana

Aby zadać pytanie konieczne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł złożyć zapytania, a my nie będziemy mogli udzielić na nie odpowiedzi.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia Projektowa Architektoniczno - Budowlana i Obsługa Inwestycyjna “Orlewski” Piotr Orlewski z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ziemowit 55 lok. 5, 35-605 Rzeszów. Kontakt z Administratorem jest dostępny pod adresem: Pracownia Architektoniczno - Budowlana i Obsługa Inwestycyjna “Orlewski” Piotr Orlewski ul. Ziemowit 55 lok. 5 35-605 Rzeszów lub e – mailowo: pracownia@orlewski.pl

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikiem serwisu). Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Po tym czasie Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 11 lat.

Masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do otrzymania kopii danych oraz przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza przepisy prawa masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.